logistyka

Zarządzanie
Łańcuchem Dostaw

Rożnowo 2023-09-22

 • CLEONI Spółka z o.o.
 • Rożnowo, Ul. Usługowa 19
 • 64-600 Oborniki
 • NIP: 6060059810
 

LOGISTYKA DOSTAW

Dostawy firmą kurierską UPS – paczki na terenie Polski: do zamówień poniżej 1000,00 zł netto doliczamy koszty wysyłki w wysokości:

 • Paczki standardowe* - 25,00zł netto - termin dostawy 2 dni robocze. Koszt pobrania wynosi 7,00 zł netto.
 • Paczki niesortowalne** - 55,00zł netto - termin dostawy 2 dni robocze. Koszt pobrania wynosi 7,00zł netto.
 • UWAGA! Paczka niesortowalna nie wlicza się do minimum logistycznego – koszt ponosi Odbiorca!

Dostawy – dłużyca 3mb na terenie Polski: firmą kurierską JAS FBG – termin dostawy 2 dni robocze, według poniższych stawek netto zawsze na koszt Odbiorcy:

 • Do 50 kg – 100,00zł za każdą paczkę.
 • Do 100kg – 150,00zł za każdą paczkę.
 • UWAGA! Dłużyca nie wlicza się do minimum logistycznego – koszt ponosi Odbiorca!

Dostawy – półpalety na terenie Polski: firmą kurierską JAS FBG – termin dostawy 2 dni robocze, według poniższych stawek netto zawsze na koszt Odbiorcy:

 • 85,00 za każdą półpaletę.
 • Do 100 kg, wymiary 80x60x150cm.
 • UWAGA! Dłużyca nie wlicza się do minimum logistycznego – koszt ponosi Odbiorca!

Dostawy – palety na terenie Polski: do zamówień poniżej 3000,00zł netto doliczamy koszty wysyłki w wysokości: firmą kurierską JAS FBG – termin dostawy*** 2 dni robocze według stawek netto z tabeli poniżej:

Odległość Do 100km 101km - 200km 201km - 300km 301km - 400km powyżej 400km
1 paleta 132,00 zł 145,00 zł 162,00 zł 176,00 zł 195,00 zł
 • Zamówienia na kwotę ponad 3000,00zł netto, realizujemy wysyłki na koszt własny z wyłączeniem szczególnych opraw ponadgabarytowych. Za oprawy szczególne ponadgabarytowe uznaje się wszystkie oprawy nie mieszczące się na standardowej palecie euro o wymiarach 1200mm x 800mm x 2000mm (długość x szerokość x wysokość). W takim przypadku koszty dostawy ustalane są zawsze indywidualnie i koszt ponosi Odbiorca.
  Koszt pobrania wynosi 20,00zł netto.

Dostawy poza granicami Polski na koszt Odbiorcy.

Odbiór towaru:

 • Złożenie zamówienia u Dostawcy jest równoznaczne z koniecznością odbioru zamawianego towaru.
 • W przypadku, gdy odbiór towaru z magazynu Dostawcy dokonuje Odbiorca własnym środkiem transportu, odpowiedzialność za towar przechodzi na Odbiorcę w momencie wydania towaru z magazynu.
 • W przypadku, gdy Odbiorca zleca odbiór towaru niezależnemu przewoźnikowi, odpowiedzialność za towar przechodzi na Odbiorcę w momencie wydania towaru przewoźnikowi.
 • W przypadku, gdy towar dostarczany jest do Odbiorcy samochodem CLEONI lub CLEONI zleca dostawę towaru niezależnemu przewoźnikowi, odpowiedzialność za towar przechodzi na Odbiorcę w momencie rozładunku towaru z samochodu.
 • Odbiorca zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.
 • Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy dostawy przez niezależnego przewoźnika, jeżeli opóźnienia wynikają z jego wyłącznej winy.


 • * Złożenie zamówienia u Dostawcy jest równoznaczne z koniecznością odbioru zamawianego towaru.
 • ** Paczki niesortowalne – waga maksymalna do 70kg, najdłuższy bok ⩾100cm, drugi najdłuższy bok ⩾76cm, kształt nieregularny np. wiadro, opona, itp. Maksymalna długość 270cm.
 • *** W okresie od 15 listopada do 10 stycznia termin dostaw może ulec wydłużeniu.


 • Dyrektor ds. Handlowych
  Robert Rutecki